Kurstilbud

 

§         Person og kommunikasjon i utfordrende samtaler

 

Bevisstgjøring av mekanismer som påvirker vår kommunikasjon og våre reaksjoner. Læring om/trening i metaperspektiv. Deltakerne får kompetanse på sammenhengen mellom overbevisninger, intensjoner og handling/valg, og kan benytte dette til gjenkjenning av mekanismer hos seg selv og hos andre.

-        Overbevisning - intensjon - handling

-        Attribusjon (å tillegge en hendelse en mening)

-        Påvirke egne reaksjoner og valg

 

Teori, refleksjon og praktisk trening/rollespill

 

 

§         Konfliktforståelse og megling

 

Bevisstgjøring om konfliktbegrepet ved hjelp av enkel og brukbar konfliktanalyse. Læring av et konkret redskap for analyse av meglingsprosessen underveis. Redskapet gir mulighet til å være fleksibel i valg av strategi og metode etter partenes behov.

-        Konfliktbegrepet, konfliktanalyse

-        Overordnet modell for metodeforståelse, sammenfatning av metoder

-        Fleksibilitet

 

Teori, refleksjon og praktisk trening/rollespill

 

 

§         Kurs om beslektede temaer

 

Sammensetning og innhold etter behov

 

Kurstilbud

 

 

 
 

 

 

 

For deg og dere som vil lykkes med egne prosesser
og med samspill i privatliv og jobb

 

Finn din drivkraft og få til det du vil!