Visjon

 

 

 

Visjon

 

Visjon

 

Finn din drivkraft og få til det du vil!

 

Drivkraften til hvert enkelt menneske ligger i hans indre sannheter og overbevisninger, ønsker og drømmer. Sterke intensjoner skaper stor drivkraft og retning.

 

Hvert menneske har sitt individuelle potensial til å utvikle seg, oppnå mål, oppfylle egne ønsker, og få til endringer i mønstre og vaner.

 

Ved å bevisstgjøre og styrke indre ressurser, overbevisninger og intensjoner, kan hvert menneske ta nye steg på veien til å få til det hun vil.

 

Når mennesker som samhandler med hverandre, har respekt og forståelse for at hvert menneske har sin egen virkelighetsoppfatning, finnes det en grobunn for vekst og vellykket samspill.

 

Både på individuelt nivå, i grupper og på samfunns- og
internasjonalt nivå er dette utgangspunktet en åpning
til en tilværelse i harmoni og fred.

 

 

For deg og dere som vil lykkes med egne prosesser
og med samspill i privatliv og jobb

 

Finn din drivkraft og få til det du vil!