Privacy

 
 

 

Privacy

 

 

Informasjon som sendes via e-post eller som blir kjent for Forum gjennom forberedelse og gjennomføring av oppdrag vil bli behandlet fortrolig.

 

Opplysninger om personer, bedrifter og organisasjoner benyttes kun til bedriftsmessige formål innen Forum, og formidles ikke videre til andre firmaer og/eller personer.

 

 

 

 

For deg og dere som vil lykkes med egne prosesser
og med samspill i privatliv og jobb

 

Finn din drivkraft og få til det du vil!