Kontakt

 

Kontakt

 

Forum – gruppeprosesser og veiledning

 

Ilse van Lingen

Bokfinkveien 6b

4626 Kristiansand

 

Telefon:                    38 01 04 72

Mobiltelefon:             481 377 36

 

E-post:                     forum@ilse.no

 

Internettadresse:       www.ilse.no

 

Org.nr.:                     986.215.581

 

 

 

For deg og dere som vil lykkes med egne prosesser
og med samspill i privatliv og jobb

 

Finn din drivkraft og få til det du vil!